• Organ Nakli Merkezimiz

    faaliyete başlamıştır.

Organ Bağışı Nedir?

Kategori Organ Nakli

Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

18 veya üzeri bir yaşta olup akli dengesi yerinde olan herkes, Sağlık Müdürlükleri veya hastanelere başvurarak beklenmedik ölümleri halinde organlarını bağışladığına dair belgeyi iki tanık önünde doldurup, doku ve bağış belgesi alabilir. Organ bağışınızı yakınlarınıza da bildirmenizi tavsiye ediyoruz. Vefat edenin bilinci henüz yerindeyken organ bağışına yönelik olumlu bir açıklaması olmaması halinde, kişi yerine akrabalarının organ bağışı konusunda karar vermeleri istenmektedir. Vefat edenin, organ bağışına yönelik yazılı rızası bulunması durumunda, akrabalarına konu hakkında bilgi verilebilir.